12.09.2018 08:06

 

 

Komitet organizacyjny OBCHODÓW 100-lecia OŚWIATY NA TERENIE GMINY WOJSŁAWICE i II ZJAZDU NAUCZYCIELI I UCZNIÓW SZKÓŁ GMINY WOJSŁAWICE, informuje że w dniach 21 - 23września 2018 roku organizowane jest spotkanie nauczycieli i uczniów w Szkole Podstawowej

im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii.

 

OSTATECZNY TERMIN przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 19 września 2018.

Wpisowe - 60 zł za osobę(opłata za: 2 obiady, ognisko, pamiątki, przejazd autokarem).

Udział w zabawie i spotkaniu koleżeńskimto kwota 50zł za osobę.

Wpłat należy dokonywać na konto Rady Rodziców – 92818800032001000027720001 z dopiskiem „ Zjazd II ”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły (tel. 82 5669215) lub na stronach internetowych: www.zspwojslawice.pl oraz www.wojslawice.eurzad.eu

 

Serdecznie zapraszamy.


 

 

 

pobierz: PROGRAM,    ANKIETA REJESTRACYJNA

 

18.02.2018 09:27

 

Statut Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii

 

 

 

28.09.2015 09:05
 
    Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii realizuje od 5 lat badania losów  swoich absolwentów.  Celem badań będzie monitorowanie procesu kształtowania się karier zawodowych po to, aby w przyszłości móc w sposób optymalny dopasowywać programy i metody kształcenia.

 

 

Zapraszamy wszystkich absolwentów do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, m.in. na tematy:

 

Czy jako Absolwent chętnie uczestniczysz w życiu szkoły?

 

Czy szkoła przygotowuje uczniów do dalszej edukacji?

 

Czy placówka umożliwia realizację praktyk?

 

Jaki jest Twój udział w obecnym życiu szkoły? ( np. podczas uroczystości
szkolnych, zawodów strzeleckich, sportowych, festynu rodzinnego, dyskotek, zajęć sportowych na sali gimnastycznej, spotkań z gimnazjalistami itp.)

 

Jakie zmiany w szkole dostrzegasz jako absolwent?

 

Bardzo gorąco zachęcamy do wypowiedzi na ten temat. W formie tradycyjnej ( Księga wpisów absolwentów w bibliotece szkolnej) lub w formie elektronicznego zapisu video bądź na adres e- mail: zspwojslawice@op.pl.

 

Dodatkowe informacje w bibliotece szkolnej.

 

Dziękujemy!